Hjem Mundtlig fortælling Fortællinger Repertoire Anette Skov Kalender Voksne - Programmer Børn - Programmer I Kirkerummet Poetisk Pause Litteraturformidling Undervisning Storytelling i Organisationer Aktuelt På tegnebrættet Presse Priser Kontakt Links

Jeg underviser andre udi den mundtlige fortælling, hjælper dem med at udvikle den kompetence..

I den proces er det min fornemste opgave at spotte det enkelte menneskes potentiale og særkende. Ingen fortællere er eller skal være ens, så det handler hver gang om at forløse en helt ny fortæller.

I 1½ år har jeg kompetenceudviklet bibliotekspersonaler i et udviklingsprojekt støttet af Kulturstyrelsen. Du kan læse rapporten om projektet, som undervejs blev opgraderet til en bogudgivelse, her.METODE
I et længerevarende forløb begynder jeg altid med en personlig samtale med den nye fortæller, hvor jeg anvender greb fra den narrative praksis. En fortæller skal trække på og anerkendes for sit eget potentiale - og man skal tage det i et tempo, hvor autenticiteten ikke tabes.

Jeg har fundet ud af, at jeg forløser det største potentiale ved at agere lavpraktisk. Jeg er ikke smart konsulent med et fancy begrebsapparat, og det får mange til at slappe af.TIDSFORBRUG
Mange spørger, om jeg kan komme ud og holde en workshop, der varer en dag. Det kan jeg godt, men udkommet bliver sjældent særlig brugbart - det bliver et ’dryp’ uden langvarig effekt. Jeg kan godt gøre en dag eller formiddag super inspirerende og give deltagerne masser af energi og lyst til at udvikle en fortællepraksis, men det sker kun, hvis der på en eller anden måde følges op på det!

At udvikle en mundtlig fortællepraksis er en lang proces. Jeg skal ikke være med hele tiden - som med musikudøvelse er det ikke i timerne med din underviser, at du lærer at mestre dit instrument, men i det selvstændige arbejde i øverummet. Jeg anbefaler, at jeg får mentorfunktion; det betyder, at jeg sammen med medarbejderen laver en udviklingsplan koblet op på vedkommendes ønsker og arbejdsopgaver. Ind i mellem mødes jeg med medarbejderen i sessions, hvor vi bl.a. tester fortællingers mundtlige potentiale, øver dem, deler erfaringer med publikumshåndtering, den slags…

Jeg tilbyder kompetenceudviklingsforløb af forskellig varighed, og jeg har dokumenteret gode erfaringer med at arbejde resultatorienteret over en længere periode.


PERFORMATIV FORMIDLING
Jeg tilbyder desuden kompetenceudvikling inden for performativ kulturformiling og oplevelsesdesign, dvs. hvordan kan man tænke sensorisk og formidle f.eks. litteratur med andre greb end ren tale.OPLÆG
Med afsæt i projektet REBRANDING AF FOLKEBIBLIOTEKET fortæller Anette Skov, hvordan to folkebiblioteket med tre ’skæve’ koncepter har formidlet litteratur ude mellem boligblokkene, ude på arbejdspladserne og hjemme i borgernes private hjem.


Bærende elementer har været mundtlig genfortælling, horisontal kompetencebrug og oplevelsesdesign. Oplægget giver eksempler på litterær genfortælling. Oplægsholderen illustrerer de omtalte performative greb på oplæggets format, hvorfor der er tale om anvendt praksis, om tell and show.


De studerendes inddrages interaktivt og ved individuelle refleksionssessions og inspireres til dels at arbejde med den mundtlige litterære genfortælling, dels at ’screene’ egen personlige værktøjskasse ift. performativ kulturformidling.


Målgruppe: kommende kulturformidlere
Varighed: 1-2 lektioner (45 min.-1 ½ time)PRISER
For udregning af honorar på kompetenceudvikling er det nødvendigt med specifikationer på opgaven - kontakt mig!